Gimnazjum nr 2 w Koluszkach

Szkolny Klub Europejski – informacje ogólne

Nasze gimnazjum już od wielu lat jest zaangażowane w różne działania propagujące idee Unii Europejskiej. Stale korzystamy z dofinansowania do projektów międzynarodowych, poznajemy wiele krajów, a ilości wolontariuszy, którzy odwiedzają rokrocznie mury naszej szkoły, nie jesteśmy nawet w stanie zliczyć. Mając tak ogromne doświadczenie postanowiliśmy założyć Szkolny Klub Europejski. Organizacja ta zrzesza energicznych, pełnych zapału i kreatywności młodych ludzi, którzy pragną kultywować dobre tradycje Gimnazjum nr 2, a także poszerzać swoją wiedzę związaną z Unią Europejską na wielu horyzontach. Jeżeli jesteś taką osobą i chciałbyś/chciałabyś rozwijać swe pasje oraz zainteresowania, Szkolny klub Europejski to miejsce zdecydowanie dla Ciebie

Czym są Kluby Europejskie?

Na terenie Unii Europejskiej istnieje ponad 3000 nieformalnych klubów skupiających młodzież i dorosłych zainteresowanych integracją europejską. SKE, oprócz mniej licznych organizacji pozarządowych, są często jedynymi ośrodkami działalności proeuropejskiej w środowiskach lokalnych. (…) Pierwsze Szkolne Kluby Europejskie powstały w Portugalii, skąd idea ta przeniosła się do całej Europy. W Polsce pierwsze kluby zaczęły powstawać na początku lat 90-tych, czyli działają już ponad 20 lat. Kluby Europejskie odgrywają ogromną rolę w zakresie informowania środowisk lokalnych o skutkach integracji europejskiej. Tysiące osób organizuje spontanicznie liczne spotkania, konkursy, wystawy, dni europejskie itp. Działalność Klubów będzie niezwykle cenna także w przyszłości – idea integracji europejskiej powinna być cały czas rozpowszechniana wśród obywateli, a młodzieży należy stworzyć możliwość zdobycia wiedzy i instrumentów pozwalających wykorzystać członkostwo w Unii Europejskiej. Kluby Europejskie są doskonałym miejscem gdzie można realizować powyższe cele, poznawać mechanizmy funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz miło spędzać wolny czas. (źródło: http://schuman.pl/programy-fundacji-schumana/program-obywatelski/kluby-europejskie)


Co daje działalność SKE uczniom?

• przygotowuje młodzież do życia i pracy w zjednoczonej Europie ( dzięki udziałowi w organizacji młody człowiek wie jak wygląda życie w innych państwach, jak działają instytucje i prawo, łatwiej mu dokonywać wyborów, znaleźć ciekawą pracę, poznać nowych ludzi),
• kształtuje poczucie jedności europejskiej propagując wiedzę o Europie (nastolatek czuje się Europejczykiem, ale wie też, co go odróżnia od innych narodów, co może wnieść do wspólnego dziedzictwa kultury europejskiej)
• uczy młodych ludzi aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów ( uczniowie wiedzą, że inny nie znaczy gorszy, ale zdają sobie sprawę, iż nie powinni mieć kompleksów, gdyż są pełnoprawnymi obywatelami Europy)
• przedstawia informacje o procesach integracyjnych w Europie (nastolatkowie dzielą się swoją wiedzą z innymi, tak aby każdy wiedział jak funkcjonuje Unia Europejska czy Rada Europy, co jest charakterystyczne dla danego kraju)


Na czym polega działalność SKE?

• organizowaniu spotkań z ciekawymi ludźmi związanymi z działaniami na rzecz Unii Europejskiej
• współpracy z mediami, uczestniczeniu w imprezach o tematyce europejskiej,
• nawiązaniu współpracy z klubami lub szkołami z innych państw europejskich, która może doprowadzić do wymiany młodzieżyDZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO W LATACH 2014-2015.

Od roku 2014 w naszej szkole prężnie działa Szkolny Klub Europejski EUROMŁODZIAKI, którego opiekunkami są panie:
- Jolanta Piasecka - nauczycielka języka niemieckiego
- Annika Niburska -  nauczycielka języka polskiego i angielskiego

W ramach działań klubu zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

Rok 2014

Projekty współfinansowane z zasobów Unii Europejskiej

- projekt  „Życie nastolatków w Polsce i Niemczech audycja radiowa” współfinansowany przez program Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Dzięki udziałowi w tym projekcie 9 uczniów miało okazję spędzić tydzień w naszym mieście partnerskim- Burgwedel, znajdującym się w przepięknym regionie Niemiec- Dolnej Saksonii. Nastolatkowie zwiedzili tam Hannover, Hamburg ( oprócz kompleksowego zwiedzania miasta, uczniowie mieli okazję zobaczyć świat miniatur „Das Miniatur Wunderland), a także malownicze miasteczko Goslar, znajdujące się w górach Harz, gdzie zwiedzili kopalnię Rammelsberg wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Projekty rozwijające kompetencje językowe realizowane z różnymi krajami europejskimi.

- projekt eTwinning „Muzyczne Dźwięki dookoła nas” (ang. „Music sounds around us”). W ramach działań w projekcie młodzi ludzie współpracowali ze szkołami z Danii i Chorwacji. Za innowacyjność przedsięwzięcia i kreatywne użycie technologii ICT szkoła została uhonorowana ogólnopolską nagrodą- Odznaką Jakości eTwinning. Warto dodać, iż była to już nasza 5 nagroda, na sześć zrealizowanych na przełomie 8 lat projektów 

- współpraca z Wolontariatem Europejskim i FERSO (Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego). Szkoła współpracuje z tymi organizacjami już od 7 lat, a dzięki udziałowi w warsztatach (prowadzonych całkowicie w języku angielskim i niemieckim) uczniowie gimnazjum mają szansę rozwijać swe kompetencje językowe i przełamywać barierę w porozumiewaniu się językami obcymi. W tym roku zajęcia prowadzone były przez Mathilde Sauvage z Belgii oraz Lucille Kownacki z Francji. Uczniowie dwukrotnie uczestniczyli w spotkaniach z wolontariuszkami, które odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi.

Udział w Eurolekcjach (spotkania z pracownikami biura Europosła)

Głównym celem eurolekcji było przybliżenie uczniom idei Unii Europejskiej, jest struktur, organów i kompetencji. Dzięki spotkaniu z pracownikami biura Europosła Jacka Saryusz –Wolskiego gimnazjaliści mieli okazję poznać czym jest debata, na czym polega demokracja, a także negocjowanie dyrektyw.

Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych
z języków obcych

Uczennica obecnej klasy IIIc Martyna Karlińska zajęła pierwsze miejsce w gminnym konkursie języka angielskiego organizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Koluszkach „My mum”.

Organizacja ogólnoszkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „Zaprojektuj europejską bombkę!” 

Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy IIIc - Jagoda Rybaczuk za czytelną formę i proste akcenty unijne.

Rok 2015

Projekty współfinansowane z zasobów Unii Europejskiej

- projekt „Polsko-niemieccy dziennikarze na tropie wspólnych pasji” współfinansowany przez program Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Dzięki udziałowi w tym projekcie 18 osobowa grupa polsko-niemieckich nastolatków już w czerwcu bieżącego roku spędzi wspólnie tydzień, zgłębiając tajniki sztuki dziennikarskiej. W trakcie trwania wymiany młodzi ludzie zwiedzą Kraków, Nieborów, pojadą do Łodzi oraz będą uczestniczyć w warsztatach, na których poznają techniki publicystyczne z zakresu edytorstwa, kultury języka, stylistyki praktycznej, fotografii, kultury wizualnej i nowych mediów.

Projekty rozwijające kompetencje językowe realizowane
z różnymi krajami europejskimi.

- projekt eTwinning „Bliżej Europy – bliżej siebie” (ang.„Closer to Europe, closer to each other”) realizowany ze szkołą z Francji - współpraca z Wolontariatem Europejskim i FERSO (Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego). Wyjazd na warsztaty językowe do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi w miesiącach: marcu i maju.

Udział w pięciodniowym obozie szkoleniowym Euroweek - Szkoła Liderów organizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży

Udział w warsztatach szkoleniowych, które będą mieć miejsce w maju w okolicach Bystrzycy Kłodzkiej to szansa dla młodych osób, które chcą pogłębiać swoją edukację i rozwijać umiejętności pozwalające im aktywnie włączyć się w życie społeczne i zawodowe Europy. Tydzień wśród młodych liderów z całej Polski i różnych państw Europy - to inwestycja, która się opłaca, zwłaszcza, gdy ok. 50% zajęć jest prowadzonych w języku angielskim. Program realizowany jest przez szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży. Trenerzy zostali przygotowani do pracy z młodzieżą, uczestnicząc w licznych szkoleniach, przeprowadzonych m.in. przez Polską Fundację im. Roberta Schumana, Fundację Bertelsmanna, Szkołę Liderów Społeczno - Politycznych, Polską Szkołę Facyliatorów Społecznych, Fundación de Estudios Comerciales, Agencia Espanola de Cooperación Internacional.

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


Photo