Sukces naszej uczennicy

Edyta Siemiska, uczennica naszego gimnazjum zaja I miejsce w Archdiecezjalnym etapie Olimpiady Franciszkaskiej i tym samym zakwalifikowaa si do jej etapu ogólnopolskiego, który niebawem odbdzie si w Siedlcach.

Przygoda uczniów Gimnazjum nr 2 z Ojcem Maksymilianem rozpocza si w roku ubiegym, kiedy rok 2011 ogoszono Rokiem Kolbiaskim. Wtedy to wzili oni udzia w realizacji projektu edukacyjnego opartego na myli naszego patrona Prymasa Tysiclecia Stefana Kardynaa Wyszyskiego – „Nie gacie ducha Ojca Maksymiliana”. Wród uczniów zaangaowanych w projekt znalaza si równie Edytka Siemiska, która zaja si opracowaniem graficznym yciorysu tego wybitnego kapana. Prace nad realizacj projektu rozpaliy w uczestnikach taki zapa , e mimo i Rok Kolbiaski dobiega koca to nie zabrako chtnych do udziau w Olimpiadzie Franciszkanskiej organizowanej przez Kuri Prowincjalna OO Franciszkanów w Warszawie oraz Parafi Ojców Franciszkanów p.w. w. M M Kolbego w Siedlcach , o której dowiedzielimy si dziki wspópracy naszej szkoy z wydziaem katechetycznym Archidiecezji ódzkiej. Pierwszy jej etap odby si 1 grudnia na terenie naszej szkoy. Przystpio do niego 20 uczniów, ale do drugiego zakwalifikoway si, otrzymujc maksymaln liczb punktów, trzy uczennice: Edyta Siemiska, Milena Bors i Wiktoria Krzemiska.

Etap diecezjalny Olimpiady Franciszkaskiej odby si 28 lutego w ódzkich agiewnikach i obejmowa wiedz z nastpujcych lektur:
- „Czterdzieci siedem lat ycia” Wadysaw Kluz OCD
- Dzieje Apostolskie (Biblia Tysiclecia wydanie V)

Wizyt w agiewnikach uczennice, pod opiek p. Justyny Szymanskiej- katechetki z Gimnazjum nr 2, rozpoczy od modlitwy w klasztorze i spotkania z klerykami tamtejszego seminarium, którzy przygotowali dla wszystkich uczestników i ich opiekunów prawdziw uczt. Nie zabraklo te chwil zadumy nad duchem Ojca Maksymiliana wywoanych osobistymi wiadectwami i dowiadczeniami zebranych . W oczekiwaniu na wyniki testu gospodarze agiewnickiego klasztoru oprowadzili uczestników po seminarium oraz wiatyni i zapoznali wszystkich z niezwyk histori tamtego miejsca.

Ogoszenie wyników byo dla nas bardzo radosnym momentem gdy nasza uczennica Edyta zaja I miejsce i tym samym zostaa zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego, który odbdzie si niebawem w Siedlcach.  zobacz zdjcia>>

 << powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


Photo