Sukces naszych uczennic z jzyka niemieckiego

W miniony poniedziaek nasze uczennice Martyna Karliska, Maja Szymaska i Marta Wachowicz wziy udzia w II edycji konkursu j. niemieckiego „Lesen wir Mӓrchen von Brüdern Grimm” organizowanym przez Zespó Szkó Poligraficznych w odzi. Celem przedsiwzicia byo: uwiadomienie znaczenia czytania dla rozwoju emocjonalnego, umysowego i moralnego modego czowieka, poznawanie dziedzictwa kulturowego naszych ssiadów, propagowanie nauki j. niemieckiego i zachcenia do zdrowej rywalizacji. Zadanie konkursowe polegao na przygotowaniu fragmentu bajki w jzyku niemieckim i zaprezentowanie jej uywajc odpowiednich rodków wizualnych, scenografii, ciekawych rekwizytów i stworzeniu ciekawego podkadu muzycznego. Przedsiwzicie zostao objte patronatem przez: Ambasad Niemiec w Warszawie, Honorowy Konsulat Austrii w odzi i Zwizek Nauczycielstwa Polskiego. Gówne kryterium oceniania stanowia poprawno i technika czytania, pynno i poprawno artykulacji, dykcja, tempo, modulacja gosu, a take sposób narracji: mimika, gesty, kontakt wzrokowy z publicznoci i oryginalno przedstawienia. Nasze dziewczta poradziy sobie znakomicie – Martyna zaja I, a Maja II miejsce deklasujc tym samym liczn konkurencj, któr stanowiy gimnazja z województwa ódzkiego. Warto nadmieni, e wystp naszych uczennic tak zachwyci jury, e zasiadajcy w nim konsul Austrii pogratulowa osobicie dziewcztom talentu, a organizatorzy konkursu zaprosili je do dalszej wspópracy przy innych dziaaniach niemieckojzycznych. Koordynatorka przedsiwzicia - pani Jolanta Piasecka - bardzo serdecznie gratuluje laureatkom i dzikuje p. Anecie Kowalewskiej- Kopy, p. Anecie Borowieckiej oraz p. Magorzacie Woniak za pomoc w przygotowaniu uczennic do konkursu.

<< powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


Photo