Warsztaty jzykowe z wolontariuszk z Macedonii.

Uczniowie z klas: 1a i 1c mieli okazj uczestniczy w niecodziennym spotkaniu. Wraz z nauczycielkami jzyków obcych – pani Jolant Piaseck i pani Annik Nibursk wzili udzia w warsztatach jzykowych organizowanych przez FERSO (Fundacj Edukacji i Rozwoju Spoeczestwa Obywatelskiego). Zajcia miay na celu przybliy i poszerzy wiedz o mao znanej wród Polaków, powstaej dopiero po rozpadzie dawnej Jugosawii w roku 1991 – Macedonii. Nastolatkowie poznali legendy i najwaniejsze informacje o historii tego piknego kraju, dowiedzieli si, e jego stolica – Skopje – bya miejscem urodzenia zakonnicy i laureatki Pokojowej Nagrody Nobla - Matki Teresy, wysuchali ciekawostek na temat tradycyjnych potraw i da serwowanych przez tamtejsz kuchni, a take mieli okazj posucha kilku fragmentów muzycznych wykonywanych przez zespoy z Macedonii. Cao warsztatów odbywaa si w jzyku angielskim, zatem modzie miaa moliwo ywego kontaktu z tym jzykiem obcym. Naszym gimnazjalistom podobaa si zarówno sama forma zaj, jak równie ciekawie przedstawiona prezentacja multimedialna dotyczca Macedonii. Fundacja FERSO, z któr nasze gimnazjum wspópracuje ju od prawie szeciu lat powstaa na pocztku 2004 roku. Jej celem jest wspieranie zrównowaonego rozwoju spoeczestwa obywatelskiego poprzez edukacj, sztuk oraz technologie multimedialne. Fundacja realizuje swoje cele w szczególnoci poprzez organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkole. Organizuje zajcia terenowe, wycieczki, zielone szkoy, obozy letnie i zimowe. W swej dziaalnoci szczególny nacisk kadzie na szerokie angaowanie dzieci i modziey czego dowodem byo ostatnie spotkanie z uczniami naszego gimnazjum.  zobacz zdjcia>>

 << powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


Photo