Gimnazjum nr 2 w Koluszkach

Działania w projekcie eTwinning

Młodzież z Gimnazjum Nr 2 już po raz drugi bierze udział w programie współpracy szkół europejskich eTwinning. W zeszłym roku szkolnym uczniowie realizowali projekt Dwie tradycje, dwie kultury, dwa państwa lecz wciąż ta sama Europa ze szkołą z Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. Dzięki wysokiemu poziomowi pracy nad przedsięwzięciem szkoła otrzymała Odznakę Jakości eTwinning, która stanowi bardzo istotne wyróżnienie na arenie ogólnopolskiej.

W tym roku młodzi ludzie z „Dwójki” zaangażowali się we współpracę aż z 5 krajami. Należą do nich: Czechy, Słowacja, Bułgaria, Wielka Brytania i Rumunia. W związku z tym, iż projekt podzielony jest na kilka etapów, a ich główny cel to poznanie młodzieży ze wszystkich państw, uczniowie korespondują ze swoimi przyjaciółmi cyklicznie, co miesiąc zmieniając kraj partnerski. Jednakże projekt ten oprócz elementów poznawczych, posiada także walory edukacyjne. Tytuł projektu to : Zdrowie paszportem do Zjednoczonej Europy, zatem młodzież wykonuje szereg zadań związanych z promowaniem zdrowego stylu życia. Jak zapewniają koordynatorki projektu: nauczycielka języka angielskiego Annika Niburska oraz germanistka Jolanta Piasecka, gimnazjaliści z wielkim zapałem realizują założenia programowe, rozwijając przy tym znajomość języków obcych. Uczniowie wykonują więc książki kucharskie z przepisami na zdrową żywność (w języku niemieckim i angielskim), przygotowują plakaty dotyczące chorób cywilizacyjnych XXI-ego wieku, a także prezentacje PowerPoint na temat zdrowego sposobu odżywiania oraz istoty gimnastyki i ruchu w codziennym życiu. Jednym z celów współpracy międzynarodowej w tym projekcie jest również udzielenie odpowiedzi na trudne w życiu nastolatków pytania, a więc czym są anoreksja, bulimia i jak ich uniknąć.

W projekcie bierze udział grupa 17 uczniów z klas II i III. Oprócz poszerzania swoich kompetencji językowych, młodzież wykorzystuje również znajomość technologii ICT - niezbędnej w dzisiejszych czasach do sprawnego porozumiewania się z przyjaciółmi zza granicy. Dzięki zaangażowaniu w program eTwinning mamy zatem do czynienia z integracją międzyprzedmiotową tak istotną w dobie dzisiejszej edukacji.  zobacz zdjęcia >>

<< powrót
Annika Niburska 

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


Photo