Wymiana z Niemcami

W drugim tygodniu czerwca czonkowie Szkolnego Klubu Europejskiego EUROMODZIAKI gocili swoich przyjació z gimnazjum w Burgwedel w Dolnej Saksonii. Do Polski zawitaa jedenastoosobowa grupa Niemców – dziewicioro uczniów i dwie nauczycielki – p. Aleksandra Küster i p. Tina Petersen. Tym razem modzie zaangaowaa si w projekt noszcy nazw „Polsko-niemieccy dziennikarze na tropie wspólnych pasji”, którego gównym celem byo wcielenie si w redaktorów poszukujcych wspólnych, polsko - niemieckich zainteresowa. Przedsiwzicie EUROMODZIAKÓW dofinansowane zostao przez organizacj pozarzdow - Polsko-Niemieck Wspóprac Modziey oraz przez rodziców uczniów biorcych udzia w wymianie. Program spotkania by bardzo bogaty i rónorodny. Po powitalnych ognisku integracyjnym, penym zabaw i umiechu modzie zabraa si do pracy. Formaln cz projektu otworzya pani dyrektor Iwona Rosiska witajc wszystkich uczestników, za pierwszym punktem spotkania byy warsztaty dziennikarskie prowadzone przez profesjonalnego redaktora – p. Zbigniewa Komorowskiego, który w fachowy, ale przystpny dla modziey sposób oprowadzi nastolatków po krtych ciekach swojego zawodu. Po prelekcji dziennikarskiej uczniowie rozpoczli prac nad wywiadem, wspólnie tworzyli pytania i odpowiedzi uywajc przy tym dwóch znanych sobie jzyków obcych - angielskiego i niemieckiego. Nastpnie za, udali si na wycieczk do Nieborowa, gdzie mieli okazj podziwia wspaniale zachowany paac Radziwiów, reprezentacyjne ogrody, oraneri, a take manufaktur majoliki, która dostarczaa do paacu ozdobne piece kaflowe i ceramik artystyczn. Kolejny dzie spotkania polsko-niemieckiej grupy obfitowa w równie ciekawe atrakcje. Modzi ludzie poszukiwali swych pasji tym razem w Muzeum Kinematografii w odzi. Oprócz ekspozycji dotyczcej historii montau filmowego, nastolatkowie mogli podziwia wystaw zwizan z tegorocznym zdobywc Oscara – filmem „Ida”, a take mieli niepowtarzaln szans przeniesienia si do wiata bajek poprzez scenografie i postacie z lat dziecistwa. Wycieczka po muzeum uwieczona zostaa spacerem po bogatych, wielostylowych i eklektycznych wntrzach paacu rodziny Scheiblerów. Szczególn uwag modziey przykuway dekoracje malarskie, sztukaterie, podogi i witrae stanowice ywe wiadectwo historii rodzimego kina, gdy zagray one w kilkudziesiciu polskich filmach. Na koniec tego penego wrae dnia polsko-niemiecka grupa udaa si do „Manufaktury”.
rodowy plan spotkania EUROMODZIAKÓW z niemieckimi przyjaciómi wiza si cile z poszukiwaniem pasji podrónika. Na trasie swojej wdrówki modzi ludzie postawili Czstochow, pragnc pokaza swym zagranicznym partnerom wite dla nas Polaków miejsce – Jasn Gór. Po chwili modlitwy i zadumy przed cudownym obrazem grupa nastolatków wyruszya do Krakowa, aby zoy wizyt w dawnej rezydencji królewskiej – na Wawelu. Ta fascynujca podró w gb historii Polski, w czasy zarówno jej wietnoci jak i upadku, stanowia niezwyke przeycie dla modych ludzi. Oprócz podziwiania wntrza zamku, reprezentacyjnych komnat królewskich i skarbca, nastolatkowie zwiedzili równie wawelsk katedr, a take wybrali si na spacer po krakowskiej starówce podziwiajc jej najwiksze atrakcje: koció mariacki, wie ratuszow i Sukiennice.
Motyw pasji pojawi si take podczas warsztatów z techniki decoupage’u, której to metody zdobienia polsko-niemiecka modzie miaa okazj uczy si od p. Anny Olczyk. Dziki profesjonalnemu podejciu artystki rkodziea, kady z uczniów samodzielnie wykona naczynie zdobione t popularn w czasach Ludwika XV technik. Po zajciach artystycznych modzie skupia si na finalizacji swych polsko-niemieckich pasji, wspólnie koczc wywiad podczas kolejnych ju warsztatów dziennikarskich. Praca nastolatków zostaa nagrodzona, gdy po zajciach czekao na nich przygotowane przez rodziców przyjcie poegnalne. W trakcie uroczystoci pani wicedyrektor Elbieta Filipak-Mela rozdaa uczniom certyfikaty uczestnictwa, a take gadety ufundowane przez Gmin Koluszki. W miej i ciepej atmosferze zgromadzeni gocie obejrzeli filmy z obu czci wymiany, zobaczyli prezentacje multimedialne o programie, a take mieli okazj do ostatnich rozmów. Pitek koczy ju czwarte wspólne spotkanie gimnazjalistów z Koluszek i Burgwedel. Poegnaniom i zom nie byo koca, co wiadczy o tym, e omiodniowy pobyt niemieckich goci by zdecydowanie za krótki...

Annika Niburska i Jolanta Piasecka – koordynatorki projektu

zobacz zdjecia>>

<< powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


Photo