Wizyta w Niemczech ju za chwil…

Nadchodzcy tydzie bdzie ogromn przygod dla grupy dziesiciorga uczniów z naszego gimnazjum. W dniach 7-14 czerwca realizowa bd oni w niemieckiej miejscowoci Burgwedel projekt „Polsko-niemiecki most braterstwa”, w ramach programu Polsko-Niemieckiej Wspópracy Modziey (Deutsch-Polnisches Jugendwerk). Gównym celem spotkania uczniów z Polski i Niemiec jest wzajemne poznanie si nastolatków z Koluszek i Burgwedel, a co za tym idzie pogbienie pozytywnego wizerunku dwóch odmiennych kultur wród modziey. Nasi gimnazjalici ju od dobrych kilku tygodni koresponduj ze swoimi partnerami mailowo, rozmawiaj przez skype’a i spotykaj si na Facebook’u, a ju za par dni bd mieli okazj poznania si w realnym – nie tylko wirtualnym - wiecie. Warto doda, i przez cay tydzie trwania wymiany uczniowie bd mieszka u niemieckich rodzin, zatem niezbdna jest znajomo angielskiego i niemieckiego, aby móc sprawnie porozumiewa si z nowymi przyjaciómi.

W zwizku z tym, i myl przewodni caego przedsiwzicia jest "budowa mostu braterstwa" pomidzy dwoma krajami, nadrzdnym celem przedsiwzicia jest równie zapocztkowanie dugofalowej wspópracy pomidzy Gimnazjum nr 2 w Koluszkach i Gimnazjum w Burgwedel, a zatem zacinienie wizi wród uczniów, nauczycieli i kadry kierowniczej obu placówek.

Mamy nadziej, e caa grupa wróci z Niemiec pena nowych, niezapomnianych wrae i wszyscy z utsknieniem bd oczekiwa odwiedzin niemieckich uczniów w Polsce, co nastpi ju w poowie wrzenia nastpnego roku szkolnego

Uczniowie biorcy udzia w projekcie:POLSKA NIEMCY
Justyna Miksa Lina Müller
Bogusawa Suwaa Ana Renner
Adam Lisik Nicklas Hendricks
Karina Lech Karoline Engel
Agata Perka Lisanne Hähndel
Daniel Strzelecki Jannik Schlittenhardt
Magdalena Miazek Ann-Katrin Wojke
Magdalena Skibiska Jenny Falk
Agata Dudkiewicz Emma Khodorovska
Dawid Rosiak Timo Friedrich

Koordynatorki projektu:

p. Annika Niburska p.Heike Sievert
p. Jolanta Piasecka p.Alexandra Wiedler

 << powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


Photo