Z wizyt na Cyprze

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczelimy swoj przygod z projektem COMENIUS, finansowanym przez Uni Europejsk. W projekcie, którego tytu brzmi „BEST - Be Europ
W projekcie, którego tytu brzmi „BEST - Be European Saviors of Treasures! (Bd Europejskim Stranikiem Skarbów) oprócz uczniów naszej szkoy, bior udzia uczniowie ze Sowenii, Cypru, Portugalii, Turcji. Jego realizacja rozpocza si od wizyty przygotowawczej, która miaa miejsce w padzierniku 2012 r., w miecie Velenje w Sowenii. Natomiast w lutym 2013 roku nasi zagraniczni przyjaciele mieli okazj odwiedzi nas w Koluszkach. Dziki temu spotkaniu rówienicy z rónych krajów mogli bliej pozna siebie i zaprzyjani si. Tym chtniej modzie z Koluszek wraz z opiekunami zoya w dn. 20 – 24 maja wizyt uczniom z niewielkiej szkoy na Cyprze, w miecie Limassol. Pomimo wieczornej pory wyspa powitaa nas gorcym powietrzem, które towarzyszyo nam przez wszystkie dni.
Pobyt na Cyprze obfitowa w wiele niezapomnianych wydarze. Pierwszy dzie spdzilimy w szkole goszczcej uczestników projektu. Modzi Cypryjczycy zaprezentowali nam swoje ludowe tace i piosenki. Przy pomocy muzyki przedstawili histori powstania swojego kraju. Nastpnie bralimy udzia w warsztatach muzycznych, plastycznych, garncarskich oraz zajciach sportowych Po obejrzeniu filmu o Cyprze rozwizywalimy test wiedzy o tym kraju. Wieczorem przewodnik oprowadzi nas po uroczych zaktkach Limassol. Tego dnia mielimy te okazj pozna smak lokalnych, cypryjskich przysmaków.
Pobyt na Cyprze wiza si nie tylko z bezporednimi pracami nad projektem. Podczas drugiego dnia naszej wizyty zostalimy zaproszeni na wycieczk do malowniczej wsi Prastio Kellakiou, pooonej na górzystym terenie, gdzie przecitna wysoko wynosi 490 m n.p.m. Emocje byy ogromne, gdy jechalimy jedn z najniebezpieczniejszych dróg na Cyprze. Równie ekscytujce okazay si widoki, jakie moglimy podziwia. Po dotarciu na miejsce zwiedzilimy star szko, muzeum „eliomilos”- gdzie zaprezentowano nam stare sposoby wyciskania oliwy, a take odbylimy spacer po uliczkach wsi. Zaskoczya nas niezwyka gocinno i otwarto mieszkaców. Zapraszali nas do siebie i pokazywali jak mieszkaj. Spotkalimy te kobiety , które zajmuj si wyplataniem koszy. Mielimy okazj obserwowa ich mozoln prac. Poniewa pogoda bya upalna nastpn cz dnia spdzilimy na play. Woda w morzu bya bardzo ciepa, jednak Cypryjczycy narzekali, e to jest dopiero pocztek lata i woda nie zdya si jeszcze nagrza. Spragnieni soca i kpieli nie zwaalimy jednak na adne ostrzeenia.
Kolejny dzie spdzilimy w szkole. Babcie oraz mamy naszych cypryjskich przyjació przygotoway dla nas poczstunek. Byy to bardzo pyszne i sycce pieroki z serem ,smaone na tuszczu. Nastpnie uczniowie mieli okazj nauczy si greckich taców oraz wzi udzia w warsztatach zumby. Wieczorem odbya si uroczysto podsumowania tej wizyty. Uczniowie z wszystkich krajów wzili udzia w konkursie piosenki „Eurowizja”. Bya to czas wietnej zabawy. Nie byo tutaj wygranych ani przegranych. Wszyscy przedstawiciele poszczególnych krajów zdobili najwysze noty. Otrzymalimy te certyfikaty uczestnictwa w spotkaniu oraz drobne upominki. Wszyscy zapiewali piosenk pt. „Simply the best” oraz zataczyli greckie tace ludowe. Po czci artystycznej zostalimy zaproszeni na uroczyst kolacj, która odbya si w restauracji pooonej nad brzegiem morza. To by niezmiernie dugi, ale uroczy dzie.
Niestety pobyt na Cyprze nie trwa zbyt dugo. Te dni, tak bogate w wydarzenia, miny bardzo szybko. W pitek trzeba byo pakowa walizki, egna si z naszymi cypryjskimi przyjaciómi i wraca do domu. Jestemy wdziczni za tak wspaniale zorganizowany pobyt i za moliwo spdzenia kilku dni w tak uroczym miejscu. Szkoda tylko, e nie moglimy zabra ze sob tej wspaniaej upalnej pogody....
Ale nie rozstajemy si na dugo. W przyszym roku szkolnym czekaj nas kolejne wyjazdy – do Turcji, Sowenii oraz Portugalii. Udzia w projekcie daje nam moliwo zwiedzenia wiata oraz poznania innych ludzi, ich korzeni, historii i tradycji. Wszystkie dziaania zwizane z projektem oraz wyjazdy do naszych partnerów s w caoci sfinansowane z funduszy programu COMENIUS.

  zobacz zdjcia>>

 << powrót

 

Koluszki ul. Mickiewicza 8
tel.(44) 714-58-63
e-mail:gim2@koluszki.pl


Photo